IGŁOFILTRY

Carrier Rental Systems Igłofiltry

Carrier Rental Systems dostarczył pełną instalację igłofiltrową na potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków.