Mobilny węzeł chłodu

Carrier Rental Systems - Mobilny węzeł chłodu

Carrier Rental Systems - Chłodzenie - Potrzeby klienta obejmowały zapewnienie wody lodowej o różnych parametrach temperaturowych i różnym przepływie. Dodatkowy warunek stanowiła konieczność stosowania medium chłodzacego spełniającego warunki pracy w instalacji klienta. Przygotowane mobilne rozwiązanie węzła chłodu obejmowało odpowiedni zestaw pompowy, sterowany zmiennymi z wykorzystaniem układu automatyki Carrier. Węzeł chłodu wyposażony został w kompletny zestaw akcesoriów zapewniających jego prawidłową prace w zmieniających się warunkach wynikających ze zmian obciążenia linii produkcyjnych klienta.